BELEIDSPLAN EN JAARVERSLAGEN

Defensie en traditie horen bij elkaar. Traditie en eenheidsvorming zijn de basis voor het “wij-gevoel” van een onderdeel. Het gevoel “ergens bij “ te horen geeft kracht en spirit om een taak uit te voeren in alle omstandigheden. “Trots zijn op” en “vertrouwen hebben in” de eigen eenheid zijn bewezen force multipliers (Esprit de Corps). Het aanwenden van militair historisch erfgoed voor deze doelstelling heeft dus een directe relatie met de “core business” van de krijgsmacht in het algemeen en die van de Koninklijke Landmacht in het bijzonder.

Traditiebeleving van Regiment

De regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene is een historische collectie over de Koninklijke Landmacht met een heel specifiek onderwerp, namelijk de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (1940 – 1945) en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (1946 – heden).

Het is een typische regimentsverzameling en heeft vooral een rol in de traditiebeleving van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Binnen de Koninklijke Landmacht heeft een regiment onder meer de taak de herinnering levend te houden aan de krijgsverrichtingen van het stamonderdeel en de voorgangers.

Gebouw 8
Gebouw 8

Historisch cluster

De regimentsverzameling is gevestigd in en om de gebouwen 8, 10 (Regimentsmess “Congleton”) en 28 van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Deze gebouwen behoren tot de eerste negen oorspronkelijke gebouwen uit 1946, van deze inmiddels grootste kazerne van Nederland. Een historisch, groen en herkenbaar stukje kazerne, dat in 2014 door de gemeentelijke monumentencommissie is voorgedragen als “beschermd dorpsgezicht”. In 2016 is in dezelfde omgeving de Regimentsverzameling van het Regiment Limburgse Jagers gevestigd, waardoor een historisch cluster is ontstaan.

Download

De Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Verplichte gegevens in het kader van de ANBI vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/st-bg/anbi/

Via onderstaande downloads kunt u het beleidsplan 2018-2022 lezen en alle jaarverslagen vanaf 2015 inzien.