BELEIDSPLAN EN JAARVERSLAGEN

Defensie en traditie horen bij elkaar. Traditie en eenheidsvorming zijn de basis voor het “wij-gevoel” van een onderdeel. Het gevoel “ergens bij“ te horen geeft kracht en spirit om een taak uit te voeren in alle omstandigheden. “Trots zijn op” en “vertrouwen hebben in” de eigen eenheid zijn bewezen force multipliers (Esprit de Corps). Het aanwenden van militair historisch erfgoed voor deze doelstelling heeft dus een directe relatie met de “core business” van de krijgsmacht in het algemeen en die van het Commando Landstrijdkrachten in het bijzonder.

T.b.v. het bewaken en bewaren van de vorming en tradities van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene heeft de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene een meerjarig beleidsplan. Het beleidsplan voor de Regimentsverzameling maakt hier integraal deel van uit. Daarnaast verschijnt er een jaarverslag waarin de conservator verslag doet over afstoting en verwerving van objecten t.b.v. de collectie en andere wetenswaardigheden die een relatie hebben met de Regimentsverzameling.

Gebouw 8
Gebouw 8

Download

De Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Verplichte gegevens in het kader van de ANBI vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/st-bg/anbi/

Via onderstaande downloads kunt u het beleidsplan 2018-2022 lezen en de jaarverslagen vanaf 2015 inzien.