Zilveren medaille Sergeant-majoor Kuipers

Sm Kuipers

Sergeant-majoor Kuipers ontving op 21 december de zilveren medaille, dat staat voor '24 jaar Langdurige en Trouwe dienst.'

Zilveren medaille

Onder toeziend oog van familie en Fuseliers overhandigde Majoor Maas de medaille. De trouwe-dienstmedaille behoort tot de oudste eretekenen van de Nederlandse krijgsmacht. Op 19 februari 1825 stelde Koning Willem I de onderscheiding in, 'hetwelk aan alle militairen, beneden den rang van officier, (zou) kunnen worden verleend.' De medaille gold als een extra stimulans voor beroepsmilitairen die als onderofficier en korporaal werkzaam waren. De invoering gebeurde onder druk van het grote tekort aan geschikt kader, waarmee de Landmacht destijds te kampen had. 

Het ereteken werd al snel gezien als een bijzonder blijk van waardering voor de wijze waarop onderofficieren en korporaals hun uiteenlopende en vaak complexe taken vervulden. Momenteel wordt de medaille krijgsmachtbreed uitgereikt: brons voor twaalf, zilver voor 24 en goud voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst.

 Met de inzet en drive van Sergeant-majoor Kuipers is dit een voorbeeld voor elke onderofficier. Mike, namens het gehele bataljon, van harte gefeliciteerd!

Volo et Valeo!

image description
image description
image description

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT