WETENSWAARDIGHEDEN VAN DE VOSKNBPI

HERDENKING WOLVERHAMPTON 2017

Het was een drukke periode voor het Regiment, dat oefent met een deputatie die naar Mali wordt gestuurd en met het uitreiken van koorden aan alle mensen, die nog geen koord hadden. Aangezien er genisten en cavaleristen meegaan onder commando van onze regimentscommandant zijn er onlangs nogal wat koorden uitgereikt in Tilburg.

Herdenkingen in Beringen en Tilburg

Dit najaar waren er na 73 jaar weer een aantal jaarlijkse herdenkingen waar we acte de présence gaven. Op 6 september de herdenking in Beringen. De Belgen beginnen altijd met een kerkdienst, waar onze eigen Oirschotse geestelijke verzorger een bijdrage aan levert. Na de herdenking bij het monument eindigen we dan altijd met een gezellig samenzijn en een maaltijd.

Op 27 oktober was de herdenking van de bevrijding van Tilburg. De koorden werden nat gemaakt door in het water van de Piushaven te springen en naar de andere kant te zwemmen. Een van de genisten dook het water in met zijn genie-pet en halverwege ruilde hij die in voor een Fuseliers-baret. Heel bijzonder!

Diverse bijeenkomsten

Op 4 november vond in de kerk in Best de Nationale Requiemviering plaats. Deze viering is een herdenking voor alle overleden defensiepersoneel vanaf de Tweede Wereldoorlog. Na afloop wordt altijd met de 12 Vaandeldrager nummer 123 nabestaanden een broodje gegeten en een kopje koffie gedronken. Op 7 november werd op Schiphol het voor-detachement naar Mali uitgezwaaid.

Op 11 november waren wij, met een delegatie, in Wolverhampton, waar in november jaarlijks de 23 mannen worden herdacht, die Tijdens de opleiding in Wolverhampton zijn overleden. Dit jaar was het voor de 73ste maal dat de mannen en vrouwen van de Wolverhampton-afdeling van The British Legion die herdenking organiseerden. Heel plechtig! Achter elk graf staat een cadet, die na het noemen van de naam van de man, die daar begraven ligt, de houding aanneemt en zijn geweer presenteert. De dag daarna waren wij in die andere Engelse stad waar wij ereburger van zijn geworden: Congleton. Er liggen daar geen mensen van de Prinses Irene Brigade begraven maar, wij zijn daar wel getuige van de Britse herdenking van alle gevallen makkers uit de oorlog van toen.

Monument van verdraagzaamheid

Een week later was ik weer uitgenodigd in Limburg, bij een heel bijzonder monument. Het “Monument van Verdraagzaamheid”?. Dit monument in Haelen is een bronzen beeld in de vorm van een gebogen zuil met naar alle windstreken wegvliegende meeuwen. Het beeld is geplaatst op een cirkelvormig voetstuk van maaskeien en baksteen. De tekst op het monument luidt:

‘DE GESCHIEDENIS IS
DE LEERMEESTER VAN HET LEVEN’.

Ook worden de namen van 687 gesneuvelde militairen van elf nationaliteiten vermeld.

Het Monument van Verdraagzaamheid in de Gemeente Leudal in Midden-Limburg
Het Monument van Verdraagzaamheid in de Gemeente Leudal in Midden-Limburg

Symboliek

Het monument staat symbool voor verdraagzaamheid en vrijheid. De halve boog symboliseert het goddelijke. De meeuwen staan voor vrijheid. Op het beeld is een zwaard met een lauwerkrans en ineengeslagen handen ingekerfd, deze verwijzen naar de strijd die gestreden is en naar de verbroedering die ook na de dood voortleeft. Het aantal keien in het voetstuk duidt op alle militairen die hier omkwamen. De elf rode stralen in het plaveisel symboliseren de nationaliteiten van de gesneuvelden. De schaduw van de punt van het beeld valt op 4, 5, 10 mei en 16 november, precies op de koperen plaatjes in het plaveisel. Op die data worden de oorlogsdoden, de bevrijding van Nederland, de Duitse inval en de bevrijding van het Leudalgebied herdacht. Daar worden samen bloemen gelegd door soldaten die in de Tweede Wereldoorlog met elkaar in gevecht waren. Heel indrukwekkend, maar ook heel gewoon, omdat de Duitsers van nu zich generen voor wat de Duitsers van toen deden. En met de Duitsers van nu moeten we het Europa van de toekomst maken. Die verdraagzaamheid zou op meer plaatsen moeten worden herdacht.

Koorduitreiking voor de uitzending naar Mali

Op 6 december is er in Oirschot weer, tijdens een borrel, een koorduitreiking aan de militairen die worden uitgezonden naar Mali. Zij vertrekken op 19 december, 27 december en 2 januari. Noteer alvast in uw agenda dat op 18 mei 2018 de jaarlijkse Veteranen-Reüniedag wordt georganiseerd waar u weer van harte welkom bent.

Ik kijk naar u uit.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT