Column: van de voorzitter VVV GFPI

De eerste Vaandeldrager van 2018. In mijn vorige columns probeerde ik jullie altijd wat mee te geven over wat er in “het Haagse”? (het Ministerie van Defensie waar ik werk) speelt. Mijn voornemen is om dat gewoon door te zetten. Ik realiseer me dat het voor veel mensen wel heel ver weg is van het bataljon of onze vereniging, maar het is goed te beseffen dat besluiten die daar worden genomen van invloed zijn op ons. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe Defensienota. Zoals iedereen weet is door de regering extra geld toegevoegd aan het Defensiebudget. In de Defensienota wordt beschreven hoe we dat (extra) geld gaan besteden. Extra vliegtuigen en schepen of gaan we bijvoorbeeld zorgen voor meer slagkracht voor de 13 Lichte Brigade? Of wordt er geld uitgetrokken om het AOW-gat volledig te dichten? Kortom, een spannende tijd met lastige keuzes. Als het goed is, zal de nieuwe Defensienota rond 1 april van dit jaar worden uitgegeven.

Regimentsjaardag

Ook dit jaar ging traditiegetrouw flitsend uit de startblokken met de regimentsjaardag. Voor het eerst waren ook al onze veteranen officieel welkom op de verjaardag van het regiment. Ondanks dat een groot deel van het bataljon op missie is, waren er genoeg Fuseliers over om te strijden voor de verschillende prijzen. De Irenecross was dit jaar zwaarder dan zwaar. Niet alleen had het weer een behoorlijk ongunstige invloed gehad op de bodemgesteldheid, ook hadden de sportinstructeurs de afstand wat ruim bemeten. Het werd daardoor een soort survivalrun, maar dat paste prima bij zo’n dag. Het was natuurlijk niet alleen een dag van feesten. Ook werd er op een waardige manier herdacht en stilgestaan bij wat ons werk met zich meebrengt. Het zou geen Fuseliersfeestje zijn als we de dag niet af zouden sluiten met een regimentsborrel. Het is goed om te zien dat in ieder geval bijna alle dragers van het Draag Insigne Gewonden (DIG) (die afgelopen kerst van het regiment allemaal een kerstpakket mochten ontvangen) aanwezig waren en dat er een groot aantal Fuseliers vanuit andere plekken dan het Oirschotse de moeite namen om aanwezig te zijn. Wat me helemaal verheugde, is dat ik ook veel veteranen van onze vereniging mocht begroeten!

Aandacht voor andere initiatieven

Een verbindend monument voor alle veteranen Sinds 1988 is er het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te Roermond, opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan 6.000 Nederlandse militairen die werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands-Oost-Indië en Nederlands- Nieuw-Guinea in de periode 1945 - 1962 en die daar zijn omgekomen in de strijd. Zij liggen nu begraven op een van de zeven Nederlandse erevelden in Indonesië. Een veel groter aantal kwam na zware strijd gelukkig wel terug uit ‘de Oost’. Vanaf 1950, de inzet van Nederlandse militairen in de strijd in Korea, tot op de dag van vandaag, zijn nog eens duizenden Nederlandse militairen vertrokken om deel te nemen aan talloze vredes- en humanitaire missies, waarbij er ook slachtoffers zijn gevallen. Voor hen is er sinds 2003 het Monument Vredesoperaties aan de zuidkant van het herdenkingspark in Roermond. Wij, hun kameraden, hun familie en allen namens wie zij hun taak vervulden, herdenken hier al vele jaren de omgekomen militairen.

Er is nu echter een initiatief ontstaan om ook voor alle teruggekeerde veteranen een monument op te richten om te gedenken en hen te danken voor hún plichtsbesef, hún trouw en de door hen doorstane moeilijke tijden. Om dit monument te realiseren, worden donateurs gezocht. Mocht iemand willen bijdragen of behoefte aan meer informatie hebben, dan zijn de gegevens via internet beschikbaar (zoeken op: “Verbindend monument Roermond”?).

Tentoonstelling

Veteranen staan centraal in deze tentoonstelling die vanaf 25 januari tot en met 1 juli 2018 in museum Bronbeek in Arnhem te bezichtigen is. Aan de hand van de universele thema’s verlangen, vrijheid en kameraadschap geeft de expositie een indruk van de ervaringen van veteranen en hoe ze daarop terugkijken. In het bijzonder is er aandacht voor de tegenwoordige bewoners van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek en hoe zij het wonen op Bronbeek beleven. De expositie kwam tot stand in een nauwe samenwerking van Museum Bronbeek met het Veteraneninstituut en de Stichting Veteranenkunst. Zij willen zo bij een breed publiek de waardering voor veteranen bevorderen. In de tentoonstelling worden onder meer 15 veteranen geportretteerd in foto’s, interviewfragmenten en levensbeschrijvingen. Verder omvat zij circa 35 schilderijen en ruimtelijk werk, gemaakt door veteranen.

Reunie 18 mei

Met heel veel plezier breng ik nogmaals onze grote VVVGFPI- reünie komende 18 mei onder de aandacht. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Iedereen is natuurlijk van harte welkom en ik hoop dan ook dat velen aanwezig zullen zijn. Dit jaar staat als “thema-eenheid”? 17 (NL) Mechbat GFPI SFOR 13 centraal. Het is immers 15 jaar geleden dat deze eenheid terugkeerde uit Bosnië. Ook de reünisten van SFOR 13 NSE zullen worden uitgenodigd. Op heel veel manieren zullen we deze dag gaan promoten. Er zullen ook uitnodigingen op huisadres worden verstuurd naar de leden van de VVVGFPI en de Veteranen van de VOSKNBPI en de VOSIB. Voor de veteranen van de VOSKNBPI en de VOSIB zal tevens een antwoordkaart worden gevoegd, die portvrij retour kan worden gezonden naar
17PIB GFPI Sie S1,
Antwoordnummer 1009, 5688ZW, Oirschot.

Alle overige veteranen kunnen zich inschrijven via onze website; https://www.fuseliers.nl/veteranenreunie-18-mei/. Er dient eerst te worden ingelogd. Gebruikersnaam is het eigen e-mailadres en het wachtwoord kan worden opgevraagd via “wachtwoord vergeten”? of door een mail te sturen naar ledenadmin@fuseliers.nl. Onze Regimentsvrijwilligster Melanie en de Sectie S1 staan via dit e-mailadres klaar om iedereen te helpen met aanmelden.

Nederlandse veteranendag 2018

Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni is de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Het defilé in de binnenstad van Den Haag en een manifestatie op het Malieveld zijn het decor voor deze dag. Sinds 2005 is de Nederlandse Veteranendag dé dag waarop de samenleving in brede zin haar erkenning en waardering voor het werk van veteranen uitdrukt. In 2018 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats op zaterdag 30 juni. De inschrijving voor deelname aan de Nederlandse Veteranendag is inmiddels geopend. Wilt u lopend of meerijdend deelnemen aan het defilé of een plaats op de tribune reserveren? Laat het weten via de website van het Veteraneninstituut (VI) of het via telefoonnummer van het VI: 088-3340050.

U kunt zich ook aanmelden bij uw nieuwe Detachementscommandant Dirk Norder. Dirk is bereikbaar op telefoonnummer: 06-41994896. Hij zorgt er dan voor dat u ingeschreven wordt bij het Veteraneninstituut.

Let op! De sluitingsdatum voor deelname aan het evenement is 30 april 2018

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT