Column: van de voorzitter Van de St. B&G

Tijdens de vergadering is Kolonel der Fuseliers Harald Jacobs unaniem verkozen tot Vicevoorzitter van onze Stichting. Ook zijn de Statuten en het Huishoudelijk Regelement vastgesteld, waarna de Statuten zijn aangeboden bij onze notaris. Bovendien is ingestemd met het nieuwe Beleidsplan voor onze Historische Collectie GFPI voor de periode 2017 - 2020. Ten slotte bleken er inmiddels ruim ? 3500 aan donaties voor het Vaandeldragerfonds ontvangen te zijn, waarvoor onze dank, zodat wij het voortbestaan van ons aller blad De Vaandeldrager voorlopig weer zeker kunnen stellen. Ook is het vermeldenswaardig dat het Bataljon ons op de regimentsjaardag verblijdde met een gulle cheque voor dit mooie doel.

Regimentsjaardag 11 janurari

Het was weer een mooie regimentsjaardag, fris maar hartverwarmend! Op waardige wijze werd herdacht dat 77 jaar geleden de Koninklijke Nederlandse Brigade (die op 27 augustus 1941 de toevoeging Prinses Irene kreeg) in Engeland werd opgericht. Als waarnemend Regimentscommandant trad Kolonel der Fuseliers Henk de Boer op. Daarna werd er sportief gestreden om de diverse bokalen tijdens de sportwedstrijden. Ook werd de conservator van onze Historische Collectie op deze dag verblijd met de schenking van het bijzondere uniform van Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Hans van der Louw als Chef Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning. De dag werd besloten met een gezellige regimentsborrel in onze Regimentsmess Congleton.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De overheid legt dit jaar alle bedrijven, verenigingen en stichtingen aangescherpte regels op om uw privacy te beschermen. In concreto mogen wij als Stichting (met al onze geledingen) niet meer gegevens van u hebben en bewaren dan we strikt nodig hebben om u te bereiken en deel te laten nemen aan onze activiteiten (van alle verenigingen van ons regiment). Volgens ons hebben wij uw naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mail, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden beheerd door de Regimentskapitein met zijn Sectie S1 van 17 Painfbat GFPI, daarvoor ondertekenen alle medewerkers van de Sectie S1 een geheimhoudingsverklaring. Ten slotte zal het IT-bedrijf dat onze website beheert een verwerkersovereenkomst (m.b.t. een adequate beveiliging van de site en de gegevens) met ons afsluiten. Onderaan dit bericht vindt u de link naar de privacyverklaring. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u mij als voorzitter mailen.

Steunfonds Prinses Irene en het Noothoven van Goor Fonds

Ter informatie breng ik ons steunfonds nog maar eens onder uw aandacht, want steeds blijkt dat u niet op de hoogte bent van de mogelijkheden ervan. Het Fonds is oorspronkelijk ontstaan op basis van CADI-winsten (CADI: Cantine Dienst) tijdens de training van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in de periode 1941 - 1944 in Engeland. Het steunfonds was initieel bedoeld om de studie te bekostigen van kinderen van de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen mannen van de Irene Brigade. Maar dat is inmiddels niet meer aan de orde; overigens wordt nog wel een aantal weduwen van de Irene Brigade ondersteund. Mocht een veteraan van GFPI (dus ook jonge veteranen) financieel vastlopen en nergens anders meer terechtkunnen (bij gemeente of andere overheidsinstanties), is het mogelijk om i.o.m. met een nulde-lijns-helper van de VVVGFPI een verzoek voor een steundonatie of een lening in te dienen bij het bestuur van het steunfonds. Verdere informatie hierover is te vinden op onze website www.fuseliers.nl. Ons advies is om hier dan zo nodig ook echt gebruik van te maken en gelukkig worden er uit dit fonds inmiddels ook vijf jonge veteranen ondersteund. Het zou overigens dan ook wel weer mooi zijn, als er door de actief-dienenden zo nu en dan weer eens wat wordt bijgestort in het steunfonds. Elders in dit nummer vind u een bijdrage over dit onderwerp door Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes. Binnenkort zal er ook bij u een brief met een verzoek om een kleine donatie op de deurmat vallen.

Uitzwaaien Batajonscommandant

Op 3 januari hebben Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes en ik (als uw voorzitter) Luitenant kolonel der Fuseliers Haran Gorissen met zijn detachement van 60 mannen en vrouwen uitgezwaaid op vliegveld Eindhoven voor het vertrek naar Mali. Onder het heffen van een glas Calvados wensten wij het detachement veel krijgsmansgeluk en succes in Mali toe. Naast de missie in Mali, worden er dit jaar ook Fuseliers uitgezonden naar Afghanistan en Litouwen.

Wij als veteranen en oud-strijders zijn trots op de missies die de mannen en vrouwen van 17 Painfbat GFPI uitvoeren. Maar wat ook wel eens vermeld mag worden, is dat wij ook trots zijn op de topprestaties die werden geleverd door het winnen van de Generaal Bartelsbeker, de Zilveren Gevechtslaars, de Zilveren Kijker, etc. Garde zijn betekent niet alleen mooie ceremoniële taken onder het oog van de Koning uitvoeren, maar hiervoor geldt ook “noblesse oblige”?, oftewel de gardestatus brengt de plicht met zich mee de beste te zijn.

De privacyverklaring kunt u bekijken via onderstaande link.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT