Vaandeldrager 125 online

voorpagina 125

Vaandeldrager 125 online

Vaandeldrager 125 is een editie waarin we ondermeer terugblikken op de reünie van 18 mei en operation Mackenzie. In de rode draad besteden we aandacht aan het regiment in Nederlands-Indie. 

“Jubileum Vaandeldrager”?

Deze keer een bijzondere uitgave, nummer 125 al weer!! In maart 1985 is het eerste exemplaar uitgebracht en nu 33 jaar later is ons blad nog springlevend! Dit vooral dankzij de vele vrijwilligers, zoals Hans Sonnemans, die al vanaf het begin betrokken zijn en zoals in het geval van Hans nog steeds betrokken is! We vieren dit jubileum overigens niet: er wordt immers al heel veel gevierd in ons regiment. Ook doen we een oproep voor het leveren van kopij, met name aan onze "oudere" leden die hun ervaringen uit de periode van de "koude oorlog" zouden kunnen delen!

Mocht u de Vaandeldrager ook in de bus willen krijgen, word dan lid van de VVVGFPI, VVOGFPI of het Genootschap GFPI via hun pagina’s op www.fuseliers.nl of via https://www.fuseliers.nl/lid-worden/.

Namens het complete redactieteam, veel leesplezier!

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT