UITNODIGING VETERANENLEZING 2017

Mechcie op missie

Het bestuur van de VVVGFPI heeft de volgende uitnodiging voor haar leden ontvangen:

Het Veteraneninstituut en het Nationaal Comité Veteranendag nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de zesde editie van onze jaarlijkse Veteranenlezing. Centraal staat het thema 'gevechtservaringen'.

Nederlandse militairen zetten zich in binnen- en buitenland in voor vrijheid, vrede en veiligheid. Waar nodig gaan zij hiervoor het gevecht aan. Maar, wat is een gevecht? Waarom en waarvoor vechten we? En wat doet een gevecht met een militair? Deze vragen staan centraal tijdens de lezing.

Majoor Ralph van Kemenade en majoor Mirjam Grandia vertellen over hun gevechtservaringen in Afghanistan en wat dit met hen gedaan heeft. Professor Bas Haring gaat in op de uitwerking van gevechtservaring en op het concept 'weerbaarheid'. Voormalig Tweede Kamerlid Angelien Eijsink reflecteert als mens én als politicus op haar betrokkenheid bij gevechtsmissies en de besluitvorming daarover in de Tweede Kamer.

Met de Veteranenlezing 2017 willen wij kennis over veteranen delen en de publieke waardering voor veteranen stimuleren. 

Aanmelden

De Veteranenlezing 2017 vindt plaats op maandag 6 november, van 13:30 uur tot 17:00 uur, in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (Velperweg 147, 6824 MB Arnhem).
 
Je kunt ook mee lunchen vanaf 12:00 uur. Laat ons het wel even weten bij je aanmelding. Aanmelden kan via de link https://www.veteraneninstituut.nl/veteranenlezing2017/.

Veteranenlezing 2016

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT