Functieoverdracht CSM Charlie Beren Compagnie

Afgelopen maandag heeft Sergeant-majoor Gaston de functiestok overgedragen gekregen van de Bataljonsadjudant voor zijn nieuwe functie als CSM van de Charlie Beren Compagnie.

Zijn voorganger Sergeant-majoor Ronald heeft op 31 augustus de functiestok overgedragen aan de BA omdat hij in september startte op zijn nieuwe functie. Vandaar dat Gaston de functiestok uit handen van de BA heeft mogen ontvangen. Dit gebeurde onder toeziend oog van de gehele compagnie en familie en vrienden.

Namens het hele bataljon, heel veel succes in jullie nieuwe functies!

image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT