Start MFO bij de Charlie 'Beren' compagnie

2 november is de MFO (Manoeuvre Functie Opleiding) begonnen bij de Charlie ‘Beren’ compagnie. De komende tien weken worden bij deze compagnie 91 nieuwe infanteristen opgeleid. De leerlingen hebben eerst de AMO (Algemeen Militaire Opleiding) gevolgd bij School Zuid

Nu vervolgen ze hun opleiding bij de compagnie. De bijzonderheid van deze manier van opleiden is dat parate manschappen, onderofficieren en officieren invulling geven aan deze opleiding. De leerlingen en de instructeurs werken gezamenlijk als team op naar niveau 4 (compagniesniveau). Op de eerste dag kregen de leerlingen presentaties om kennis te maken met het bataljon en de compagnie. 

In de middag stond er een welkomstwoord door de compagniescommandant en een presentatie door de vertrouwenspersoon op het programma. Daarna volgde voor de leerlingen die bij eenheid 4 geplaatst zijn een AMF sporttest. Dit is een niveau-meeting van onder andere de kracht en snelheid van de toekomstige Fuseliers. De leerlingen die bij eenheid 5 geplaatst zijn met de wapenleer van de MINIMI (licht groepswapen) begonnen. 

image description
image description

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT