Sniperoptreden 13de Brigade

Sniper

Binnen 17 Pantserinfanteriebataljon zijn we bij de sectie 3 en de huidige SLA schutters uit de pelotons die de Snipergroep werden op Compagnies niveau zo’n twee jaar geleden begonnen met het opwerken van alle Snipergroepen dit zijn 36 Snipers in het Bataljon verdeeld over de drie gevechts compagnieën. Op het moment van het inleveren van de CV90’s hebben we flink in moeten leveren op onze beschermingsgraad, hierdoor was er behoefte gekomen aan meer capaciteiten om op voorhand informatie in te winnen over vijandelijke capaciteiten, activiteiten en objecten met de daarbij komende mogelijkheid voor selectieve doelbestrijding met het minimaliseren van collateral damage. Dit alles doen we nu nog met de materialen zoals we deze hadden in de MECH organisatie: de Accuracy .338 en de LEICA 1500. 42 BLJ volgde later vanwege hun omklapmoment naar de nieuw MOT organisatie.

Om de nodige kennis en vaardigheden eigen te maken en die later te kunnen verspreiden, stuurden we kaderleden naar België (3x Sgt’n 17 Painfbat en 1x Sgt van 42 BLJ) voor een 12 weken durende pre-stage bij het sniperdetachement van Bataljon ‘Bevrijding 5e Linie’ uit Leopoldsburg.

Waarom Bataljon “bevrijding 5e Linie dit is een Zustereenheid van het 17e Pantserinfanteriebataljon en hebben al jaren een Sniperdetachement binnen hun eenheid met heel veel kennis van het Sniperoptreden.

Tijdens 12 weken pre-stage zijn de daarheen gestuurde kaderleden onderworpen aan verschillende aspecten van het sniperoptreden zoals: Stalken (heimelijk de vijand besluipen), camouflage technieken, navigeren en oriënteren, waarnemingstechnieken, afstanden bepalen, schetsen, commandovoering en schiettechnieken. Om zo na de 12 weken pre-stage dit over te gaan brengen aan de rest van de geformeerde Snipergroepen van het Bataljon.

Als Sergeant-majoor Mastergunner bij de Sectie 3 ben ik naar het International Special Training Center in Pfullendorf (Dld) en Noorwegen geweest. In Pfullendorf heb ik meegedraaid bij de Sniper woodland course hierbij kwamen dezelfde aspecten aanbod die de kaderleden ook in Belgie hadden aangeleerd.

Het International Special Training Centre in Pfullendorf is een samenwerkingsverband is tussen verschillende landen. Een paar van de landen zijn: Amerika, Italie, Noorwegen, Belgie, Duitsland, Griekenland en Nederland die samen door gedeelde kennis een gedegen training kunnen faciliteren waaronder dus het Sniperoptreden. In Noorwegen heb ik kunnen meedraaien bij een Basis Sniper course van de reguliere infanterie. Het feit dat we twee jaar geleden naar het buitenland moesten uitwijken, geeft aan dat we binnen onze organisatie niet bij machten zijn om deze kennis en vaardigheden sniper te kunnen delen.

Met de nodige kennis en vaardigheden vanuit  Belgie, ISTC en Noorwegen zijn we begonnen met een 12 weken durende Bataljonsgeleide snipertraining. Dit was een winstpakker voor het sniper optreden binnen het bataljon. Kerels die deel uitmaakten van een operationele eenheid konden 12 weken ongestoord met sniper bezig zijn. Ongekend!

Hetgene waar we als onderofficieren de nadruk op hebben gelegd zijn de Algemene aspecten en het basisoptreden van de Sniper te voet. Dit houdt in dat ze de kennis en vaardigheden moesten gaan bezitten van Stalken met de verschillende verplaatsingstechnieken met het snipermateriaal, Camouflage technieken waaronder het maken van hun eigen Ghilly suit met ook het gebruik van natuurlijke camouflage, oriënteren en navigeren in de verschillende terrein in Nederland met gebruik van kompas, hoogtelijnen zonder GPS, waarnemen het onderkennen van verschillende artikelen in een opgedragen sector waarbij de doelstelling is: het detecteren, identificeren, afstand bepalen met verschillende methodes met het blote oog, dmv een formule, schetsen hier werden verschillende tips gegeven hoe nu een goede schets te maken, schieten en materieelherkenning.

 

De ontwikkelingen en initiatieven waaronder de pre-stage bij de Belgen en de daarna 12 weken Bataljon training bleven niet onopgemerkt  bij het SICT, STS, KCGM. Hierdoor kregen wij de uitnodiging om namens Nederland deel te nemen aan de European Best Sniper Squad Competition 2016 dit was een internationale Sniper wedstrijd waar 15 teams aan meededen uit: Italie, Denenmarken, Engeland, Zweden, Noorwegen, Amerika, Spanje, Duitsland, Belgie, Letland en Litouwen. en ligt de volgende uitnodiging voor zowel het 17e en 42 BLJ al in de bus. 

 

Met het accepteren van deze uitnodiging van deze wedstrijd hadden we de volgende uitdaging op materiaal gebied:

  1. Waar halen we de benodigde uitrusting vandaan? Een Spotting Scope 60x Hensoldt (waarnemingskijker met een vergroting tot 60x voor de spotter van het sniperkoppel om zo duidelijke correcties te geven tijdens het schieten aan de Sniper)
  2. Een RECON (warmtebeeldkijker) die nog niet voorradig is voor de Snipergroepen.
  3. Manfrotto statieven (driepoot die dient als ondersteuning tijdens het schieten en om nauwkeurig en stabiel te werken met de Spotting scope 60 en de LEICA1500), Kestrel Applied Ballistics. Dit apparaat meet alle weersinvloeden zoals: Wind, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid.

Deze gegevens zijn nodig om samen met de ballistische eigenschappen van het wapen en munitiesoort te berekenen welke instellingen er nodig zijn om voor de Sniper tot een precisie schot te komen op de gewenste afstanden. Magnetospeed V0 meters deze zijn benodigd vanwege de slijtage die er zijn op de lopen van de Accuracy .338, zodoende komen de aanvangssnelheden niet meer overeen met die de fabriek ons opgeeft.

Hierdoor kloppen de instellingen “klikken”? die de Sniper moet doen aan zijn Schmidt & Bender kijker op het wapen niet meer zoals ze omschreven staan vanuit de wapen- en munitiefabrikant. Met deze meter kunnen we als gebruiker ook aangeven dat de Accuracy .338 onder de vereiste aanvangssnelheid komt en deze ter vervanging aanbieden aan het hogere echelon. In de toekomst kunnen we deze meters ook gebruikt gaan worden voor onder andere wapens van de Snipergroep: de Semi automaat en de Barret .50 die nog moeten gaan binnenkomen in de toekomst. En een HOG Saddle deze klem wordt gebruikt op een driepoot statief zodra de Sniper in de zittende, knielende of staande schiethouding tot een precisie schot moet komen, zowel in het Woodland/Urban optreden. Dit zijn essentiële materialen voor het Sniperoptreden om de juiste effecten te genereren in het gevecht.

En dan heb ik het nog niet gehad over het uitblijven van de juiste pakketrechten van KPU voor de Snipergroepen zo hebben we 2 jaar na de reorganisatie van MECH naar MOT nog niet de juiste materialen/PGU binnen zoals gevechtsbroeken en jassen woodland SMOCK specifiek voor Sniper,  de juiste materialen om bijvoorbeeld een Ghilly suit te maken wat onderdeel is van zijn camouflage voor zijn heimelijk optreden.

Mede dankzij de gedrevenheid en inzet van bepaalde personen binnen de Sectie 3 en 4 van het Bataljon en de O&T current G3 van de Brigade maar ook met de instructiegroep Sniper van het KCT lukte het de materiaal bijeen te krijgen. En alle materialen die we niet konden lenen heeft de Brigade zelf aangeschaft.

Doordat we begin september 2016 zeker wisten dat we de essentiële snipermaterialen zouden krijgen, zijn we na het zomerverlof meteen begonnen met een trainingstraject van de onderdelen die mogelijk terug zouden komen tijdens de wedstrijd zoals: Schieten op bekende en onbekende afstanden met de Accuracy .338, pistool 9mm schieten (met dank aan het SICT), het stalken, camouflage technieken, waarnemingstechnieken, afstand bepalen, navigeren en oriënteren, NATO kennis.

Voor de fysieke onderdelen hebben wij de samenwerking gezocht met de Lo/s organisatie om de Snipergroep op techniek en gewenning van het snipermateriaal te kunnen kruipen, klimmen over de hindernisbaan en touwbaan, wat mij positief is bevallen.

Tijdens de wedstrijd zijn de Snipers bezig geweest met verschillende onderdelen zoals: vuren op bekende en onbekende afstanden zowel bij dag als nacht, stalken, oriënteren/ navigeren over een afstand van 50 kilometer, brancardrace, hindernisbaan, muurklimmen, waarnemen, kennis over munitie en NATO, call for fire en het vuren uit een rubberbootje en de Blackhawk helikopter.

Een andere niet minder belangrijk bijkomstigheid van deze wedstrijd was dat de snipers hun kennis en netwerk hebben vergroot door met hun internationale sniper collega’s over hun specialiteit te praten.

Dit resulteert in de 4e plaats, net achter onze Belgische Sniper collega’s die ons hadden opgeleid.

Dit hebben we bereikt doordat op de eerste plaats het personeel van de Snipergroep 100% inzet heeft getoond zowel voor als tijdens de wedstrijd en vaak nog in hun eigen tijd. Daarbij bepaalde functionarissen binnen de Cie van desbetreffende Snipergroep.

Dit komt in de huidige tijd hoe we er nu voor staan als defensie omdat er nog personen zijn die zich geroepen voelden hun schouders onder deze onderneming te steken.

Doordat we ons als Snipers hebben laten zien, dit geldt zowel voor 17 Paintbat als 42 BLJ.

Hebben we al verschillende keren kunnen deelnemen aan verschillende cursussen in het buitenland om onze kennis en vaardigheden op een nog hoger niveau te krijgen met verschillende verdiepingsslagen waaronder optreden in: Woodland, Urban, Desert  specifiek voor het 13 lichte brigade op het gebied van het Sniper optreden.

Tevens hebben we in week 16 gezamenlijk (17 Painfbat, 42 BLJ en 13 Lumbl) een Sniper Urban module kunnen oppakken op ISK. Zoals het schieten door verschillende soorten glas met de kalibers 5.56mm en .338 om zo de effecten te kunnen laten zien wat glas op de kogelbaan doet. Zodat de sniper een goed advies kan geven naar zijn commandant als hij de opdracht krijgt om vijand uit te schakelen in het Urban gevecht. Verder hebben we ons bezig gehouden met het maken van Urban Sniper hides met de daarbij horende constructie technieken, het uitvoeren van de Urban Stalk, TOOK/TOZT, missieplanning en een Urban parcours onder leiding van de Lo/s op techniek en gewenning met de Snipermaterialen.

Door als professionele organisatie hun een gedegen functieopleiding te geven waarbij we het wiel niet zelf hoeven uit te vinden, maar gewoon bij onze internationale partners kunnen aankloppen.

Tevens het aanbesteden van specifieke materialen, leiden tot quick wins wat er in resulteert dat er door deze investeringen ook bepaalde kosten worden bespaart op zowel het korte als langere termijn.

Om twee voorbeelden  te geven de aanbesteding van de Kestrel Applied Ballistics reduceert het verbruik van de .338 munitie bij de inschietprocedure van de Accuracy. Wat een kostenbesparing kan inhouden van minimaal 180 euro per inschiet moment per schutter.

Met de juiste Spotting scope kan de spotter nog nauwkeuriger zijn correcties aan de Sniper geven om nog sneller tot een treffer te komen op het doel.

 

Afsluitend ben ik er trots op wat wij in zeer korte tijd binnen de 13 Lichte Brigade, met beperkte middelen, een mooi resultaat voor elkaar hebben weten te krijgen. Een bewijs dat je creativiteit en out-of-the-box denken op alle niveaus niet in de weg moet zitten. Hiermee bedoel ik als we geen Bataljons 12 weken training hadden opgezet en niet naar het buitenland waren geweest om de kennis zelf te vergroten zaten we op dit moment nog steeds op het niveau zaten van 2 jaar terug toen we nog MECH waren en SLA schutters (Markmens) hadden.  Met het behalen van de 4e plaats in een internationale Sniper competitie moeten we ook de professionaliteit van onze soldaten serieuzer gaan nemen en denk ik dat je binnen onze organisatie moet gaan kijken om personeel langer op een specialistische functie te houden als ze dat zelf aangewezen om zo nog meer de kwaliteit te kunnen waarborgen, dit geldt niet alleen voor de functie van Sniper.


 

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT