Preview rubriek 'van de voorzitter VVVGFPI' Vaandeldrager 138

Van de voorzitter

Tekst: Brigade-generaal der Fuseliers Roland de Jong, voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI

Kennen jullie de film Groundhog Day? De film gaat over een chagrijnige weerman van een lokaal televisiestation die met heel veel tegenzin in een klein Amerikaans plaatsje verslag moet doen van het jaarlijkse feest genaamd Groundhog Day. Na de reportage komt hij in een soort eindeloze tijdlus terecht en wordt vervolgens elke morgen op precies diezelfde dag opnieuw wakker en de dag verloopt van het begin tot het einde op exact dezelfde manier. Vervang de chagrijnige weerman door de immer opgewekte voorzitter van deze vereniging en vervang Groundhog Day door Corona en we zitten samen in een nieuwe film maar met hetzelfde thema. Al bijna twee jaar begin ik in deze column met een opsomming van de evenementen die we hadden gepland, maar die als gevolg van de COVID-maatregelen niet zijn doorgegaan en wanneer we denken de activiteiten alsnog uit te kunnen voeren. Ook deze keer ga ik daar helaas niet aan ontkomen en zit ik nog steeds gevangen in de eindeloze tijdlus die COVID heet.

TOERTOCHT EN ALGEMENE LEDENVERGADERING

In de vorige column kondigde ik aan dat op 24 september 2021 onze algemene ledenvergadering (ALV) zou gaan plaatsvinden in combinatie met de fiets- en motortoertocht. Vanwege de eind september nog geldende COVID-beperkingen, was doorgang op die datum helaas niet mogelijk. We hebben nog een poging gedaan om beide activiteiten last minute door te schuiven naar begin oktober, maar dat bleek een kansloze missie. Kort en goed: we hadden een hernieuwde planning. De ALV moeten we helaas weer doorschuiven en de Toertocht staat nu gepland op vrijdag 1 juli 2022. Opgave voor de ALV en de toertocht verlopen via www.fuseliers.nl.

80 JAAR REGIMENT

Op 28 augustus hebben we gevierd dat ons Regiment 80 jaar geleden is opgericht. Ik zeg vieren, maar het was geen dolle boel en ‘slechts’ een digitaal feest. Ook hierin was COVID weer allesbepalend. Toch mooi dat we met de moderne techniek er toch nog wat van konden maken en fijn dat belangrijke mensen, waaronder Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene, met videoboodschappen en storytelling extra glans gaven aan deze dag. Na de ruim twee uur durende uitzending kon het glas Calvados “Fuselier” worden geheven. Mocht je de viering hebben gemist, dan is de video nog terug te zien via YouTube ‘80 jaar viering Garderegiment Fuseliers Prinses Irene’. De dag voorafgaand aan de daadwerkelijke viering had ik het genoegen jullie te mogen vertegenwoordigen in een klein gezelschap van genodigden. Met dit kleine gezelschap zijn we fysiek bij elkaar gekomen om het heugelijke moment van 80 jaar Regiment te markeren met een toespraak van de Regimentscommandant, een kranslegging bij het monument en een afsluitende en zeer gezellige lunch. Het deed me goed dat een aantal van onze ‘krasse kameraden’ aanwezig waren, maar het was evenzo verheugend met een aantal DIG-dragers bij te kunnen praten. Goed en indrukwekkend om hun verhalen te horen en te zien hoever ze zijn in hun revalidatieproces zijn en hun leven weer richting hebben gegeven.

dig dragers
dig dragers

VETERANENTENUE

Ook de Koninklijke Landmacht heeft het nieuwe Veteranentenue omarmd en als opvolger aangewezen voor het traditionele veteranentenue met blauwe colbert en grijze broek. Het nieuwe Veteranentenue bestaat uit een donkerblauw colbert met een donkerblauwe broek. Voor de vrouwelijke veteraan behoort een donkerblauwe rok in plaats van de broek ook tot de mogelijkheden. Het betreft een prachtig maatpak en het voordeel ervan is dat je het ook met gemak bij andere officiële gelegenheden kan dragen. Voor onze leden zijn zowel het oude als het nieuwe tenue toegestaan tijdens ceremoniële en andere regimentsaangelegenheden. Er was enige onduidelijkheid over het dragen van onderscheidingen en het invasiekoord op het nieuwe veteranentenue. De richtlijn vanuit Staf CLAS is nu dat bij regiments- en korpsactiviteiten dezelfde onderscheidingen – en op dezelfde manier - gedragen mogen worden zoals voorgeschreven voor het Dagelijks Tenue. De Generaal-majoor b.d. Hans van der Louw, gestoken in het nieuwe tenue, geeft op de foto het voorbeeld. Bij deelname aan de officiële ere-afzettingen kunnen specifieke richtlijnen worden verstrekt.

Het pak kost € 395,- en is te bestellen via www.veteranentenue.nl. Voor de post-actieve landmacht veteraan is het echter mogelijk om eenmalig € 300,= te declareren en tevens nog een aanvullend ‘CLAS-veteranen KPU’ pakket te krijgen (o.a. overhemden). Op de website van het Veteranen Instituut is alle informatie terug te vinden.


veteranentenue
veteranentenue

WE BLIJVEN ERIN GELOVEN

We gaan er echt vanuit dat het in het nieuwe jaar weer mogelijk wordt om activiteiten te ontplooien. Ik heb de Regimentsjaardag met de ALV en de Toertocht reeds gememoreerd. Voor 17 Painfbat NNG (Nederlands Nieuw Guinea) staat er een reünie gepland op 29 april. Er zijn echter ook een aantal reünies die wel in de pen zitten, maar waarvan de datum en/of de omvang op het moment van schrijven nog niet is vastgesteld. Onze eigen jaarlijkse grote reünie van de VVVGFPI (incl. VOSKNBPI en VOSIB) is er daar één van. Verder hebben we het dan over ISAF BG 10 (eventueel alleen Deh Rawod), C-Cie IFOR 2 (eventueel IFOR 2 volledig), SFOR 1 en TFU 2 (Staf). Tot slot is het 15 jaar geleden dat ISAF BG 2 en ehd 4.1 werden uitgezonden naar Afghanistan. Wellicht dat zij of anderen ook een reünie willen organiseren in 2022 of 2023. Gelieve dan contact op te nemen met de secretaris van onze vereniging, zodat we daarvoor de juiste aanvragen voor een financiële tegemoetkoming kunnen doen.

Rest mij jullie namens het gehele bestuur fijne kerstdagen toe te wensen en vooral een goed en gezond 2022 met hopelijk veel reünies!

Uw voorzitter

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT