Regimentsjaardag 2019

groet met vlaggen

11 januari vond volgens traditie de Regimentsjaardag plaats. Op deze dag herdachten en vierden we het 78 jarig bestaan van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Hierbij waren aanwezig; de compagnieën, met uitzondering van de Charlie Compagnie i.v.m. hun inzet in Litouwen; de oud-strijders, veteranen en oud-gedienden van ons Regiment; de collega’s van ons Belgische zuster-regiment “Bevrijding-5e Linie’’ en alle overige genodigden. De kravatten voor de missies RSM en LRRP werden aan de bataljonsuitzendvlag en compagniesrichtvlaggen van de Alpha en Delta Compagnie gehecht. Op de bataljonsàppelplaats, bij het monument, stonden alle aanwezigen stil bij de ons ontvallen regimentsgenoten. Dit werd gedaan door een bijzonder bataljonsappèl met kranslegging. Deze krans werd door Genmaj b.d. Hemmes en Bataljonscommandant Luitenant-kolonel Gorissen. Het àppel werd geleid door Paradecommandant Majoor Luijten. Regimentskapitein Van Beek las de lijst met overleden regimentsgenoten voor. Ook ons vaandel met Vaandelwacht waren aanwezig.

Kravatten
Kravatten

Fuselierskoord

Tijdens het appèl werd door Luitenant-kolonel Gorissen bekend gemaakt dat het invasiekoord, op voordracht van de oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, ook toegekend wordt aan alle militairen die tussen 1945 en 1982 registratief ingedeeld zijn geweest bij het Regiment Prinses Irene.

Dit staat voor een tastbare blijk van waardering aan alle militairen die tussen 1945 en 1982 hebben gediend bij het Regiment, inbegrepen alle missies in deze periode.

Genmaj b.d. Hemmes overhandigde het eerste invasiekoord aan Harry Vleeming. Vleeming hield een mooie, indrukwekkende toespraak nadat hij het invasiekoord in ontvangst had genomen.

overhandiging fuselierskoord
overhandiging fuselierskoord

LRRPTG-4

Voor de genodigden was er een bediende lunch in de eetzaal. Hier werd de missie LRRPTG-4 (Mali) officieel afgesloten. Overste Gorissen overhandigde een houten kunstwerk en de vlag van de uitzending -ongewassen met het woestijnzand erop- aan het museum. Verder werd het overige geld uit de kas geschonken aan VVV GFPI. Na de lunch werd er een rondleiding door het museum gegeven door de vrijwilligers.

Sport en tradities

Na het Bataljonsappèl was het tijd voor de diverse sportactiviteiten. In de ochtend startte de sportdag traditioneel met de Generaal Hemmes Cross. In de middag volgden de onderdelen schieten, all-terrain-march, zaalvoetbal en volleybal.

Aan het eind van de sportdag werden op de bataljonsappèlplaats de prijzen uitgereikt. De Alfa Compagnie won de Generaal Hemmes Cross. Het volleybal werd gewonnen door de Delta Compagnie. De Bravo Compagnie sleepte de eerste plek weg bij het zaalvoetbal. De ATM werd gewonnen door de Delta Compagnie, hierbij kregen zij de Kolonel Herbrink trofee. En ook de schietwedstrijd werd gewonnen door de Delta Compagnie.

 

De dag werd afgesloten met een regimentsborrel. Het was weer een geslaagde Regimentsjaardag.

Volo et Valeo!

Generaal Hemmes Cross
Generaal Hemmes Cross
image description
All Terrain March
image description
De prijzen

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT