Regimentsjaardag 2018

Vaandelwacht

Vandaag vond de Regimentsjaardag plaats. Op deze dag herdachten en vierden we het 77 jarig bestaan van ons Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Op de bataljonsappelplaats bij het monument stonden alle aanwezigen stil bij de ons ontvallen regimentsgenoten. Dit werd gedaan door een een bijzonder bataljonsappèl met kranslegging. Daarna stapten we over van 'herdenken' naar 'vieren' met een een sportdag en een regimentsborrel.

Sport en tradities

Na het appèl was het tijd om te strijden tijdens de sportevenementen. In de ochtend startte de sportdag traditioneel met de Generaal Hemmes Cross. In de middag volgden de onderdelen schieten, all-terrain-march, zaalvoetbal en volleybal.

Voor genodigden was er een bediende lunch en een rondleiding door het museum dat vandaag 25 jaar bestaat. Tevens schonk Generaal-majoor b.d. Van der Louw onder toeziend oog van de genodigden zijn ceremonieel tenue aan het museum.

 

image description
Volleybal toernooi

Prijzen en borrel

Aan het eind van de sportdag werden op de bataljonsappelplaats de prijzen uitgereikt. De Charlie compagnie won zowel de Generaal Hemmes Trofee, behorende bij de Regimentscross, als de eerste plaats bij het zaalvoetbaltoernooi. De Delta Compagnie haalde de meeste punten bij de schietwedstrijd en verdiende daarmee de Generaal van Besouw Trofee. De Alpha comagnie won de Kolonel Herbrink Trofee voor de all-tarrain-march. De winst van de volleybalcompetitie ging naar team twee van de Delta Compagnie.

Na de prijsuitreiking sloot de dag af met een Regimentsborrel in onze Regimentsmess 'Congleton'. Tijdens de borrel werden door de Bataljonsadjudant en Compagnies Sergeant-majoors cheques uitgereikt het Vaandeldragerfonds en Operation Mackenzie. Uiteraard brachten alle aanwezigen met een glas Calvados een toost uit op het Regiment.

 

Afghanistan en Mali

Niet alleen in Nederland werd deze dag gevierd. Ook regimentsgenoten in Afghanistan en Mali besteedden aandacht aan de Regimentsjaardag. Regimentscommandant Luitenant-kolonel Gorissen sprak vanuit Mali de hoop uit een mooi jaar te maken van 2018, maar stond ook stil bij het verliezen van collega’s: "Vandaag is een dag van vieren. Maar bij vieren hoort ook stilstaan bij de geschiedenis, het waarderen van veteranen en herdenken van gevallenen. In Mali staan wij vandaag ook stil bij onze jaardag en herdenken we en tonen respect naar onze gevallen kameraden door twee minuten stilte in acht te nemen. De kameraden die het hoogste offer hebben gebracht. Vrede heeft een prijs."

 

image description
Viering Regimentsjaardag in Afghanistan
image description
Opstelling Afghanistan

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT