Oproep veteranen Uruzgan

Beste Afghanistanveteraan,

Op 18 oktober 2019 maakte het ministerie van Defensie bekend dat "Zijne Majesteit de Koning heeft besloten achttien standaarden en vaandels van de krijgsmacht, waarvan zestien van de Koninklijke Landmacht, een opschrift gerelateerd aan de inzet en krijgsverrichtingen in Afghanistan toe te kennen." Aan ons regiment werd het opschrift "Derafshan 2007" toegekend. Door de Covid-19 pandemie is de uitreiking van de Vaandelopschriften meerdere keren uitgesteld. Wij mogen bijzonder trots zijn op het feit dat de inzet van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in Uruzgan, en de vele offers die daarvoor zijn gebracht, wordt erkend en gewaardeerd met een vaandelopschrift. Het is een buitengewone blijk van waardering.

In de “Nota van Toelichting” bij het Koninklijk Besluit van 18 oktober 2019 staat: “In de periode 2006-2010 maakten militairen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene deel uit van ISAF, onder meer als onderdeel van de Nederlands/Australische Task Force Uruzgan (TFU) in de provincie Uruzgan. Het Regiment leverde bijdragen op bataljons-, compagnies- of pelotonsniveau aan de Battle Group in het verantwoordelijkheidsgebied van de TFU. In de periode van november 2006 tot maart 2007 en van juli tot november 2009 leidde het Regiment de Battle Group. In 2007 en 2009 waren gevechts­eenheden van het regiment vaak betrokken bij vijandcontacten, onder meer in Deh Rawod.” Dit betekent dat het Vaandelopschrift is toegekend aan ALLE met ons Regiment in Uruzgan ingezette militairen, dus ook aan jou!

De uitreiking door Z.M. de Koning én een defilé met de onderscheiden vaandels en veteranen doet recht aan de maatschappelijke erkenning en waardering voor de inzet van jullie. Dit is de reden dat er voor gekozen is om de Vaandelopschriften op de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 25 juni in Den Haag uit te reiken. De ceremonie is beperkt toegankelijk, maar wij zouden het erg op prijs stellen dat zoveel mogelijk veteranen naar Den Haag komen, meelopen in het defilé en daarna afsluiten met een biertje op het Malieveld. Het maakt in deze niet uit of je wel of niet actief dienend bent. Als je je aanmeldt dan heb je recht op gratis openbaar vervoer, krijg je een maaltijd aangeboden en enkele consumpties. Je kunt je aanmelden via de website van het Nederlands Veteraneninstituut: login MijnVi .

Wij zien jullie op 25 juni graag in groten getale in Den Haag om deze feestelijke gebeurtenis samen te vieren,

Regimentscommandant GFPI
G.R. (George) Dimitriu R.
Luitenant-kolonel der Fuseliers

Voorzitter VVVGFPI
(Roland) de Jong
Brigadegeneraal der Fuseliers

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT