Officieren diner 26 oktober 2017

Diner

Donderdag 26 oktober was de jaarlijks terugkerende ALV en het diner van onze Vereniging Van Officieren (VVO) . De officieren waren in grote getalen aanwezig. Verschillende mensen werden deze avond in gedronken en het was een gezellige avond.

De avond begon met een Algemene Leden Vergadering (ALV) in Proeflokaal Van de Oirsprong. Tijdens de ALV werd er door middel van een mooi vormgegeven film het afgelopen jaar in beeld gebracht. Alles wat 17 Painfbat GFPI ondernam kwam hier aan bod. Daarnaast werd er ook een vooruitblik gepresenteerd met de toekomstige zaken waar 17 Painfbat GFPI zich mee bezig gaat houden.

Na de ALV verplaatste het genootschap zich richting restaraurant Hof van Solms voor de kameraadschappelijke maaltijd. Tijdens deze avond werden er officieren voorgesteld die voor het eerst bij dit diner aanwezig waren. Hier werd op gedronken. Er werd melding gemaakt dat in Mazar e Sharif ook gedineerd werd door uitgezonden collega's. Ook hielden de genodigde delegaties van het Belgische "Bataljon bevrijding vijfde linie" en het "Garderegiment Grenadiers" en Jagers een toespraak waarin zij de speciale band tussen hen en ons Garderegiment uitspraken. 

Na het diner was er een gezellig samenzijn. Allen bedankt voor uw komst en tot volgend jaar!

Volo et Valeo

image description
image description
Gouden Fuseliersspeld
image description
Diner
Officiersdiner in Mazar e Sharif
Officiersdiner in Mazar e Sharif

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT