NLD contingent RSM blikt terug

NLD Contingent

Op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif hebben nagenoeg alle militairen van het NLD contingent RSM afgelopen zaterdag hun NATO-medaille ontvangen. De ceremonie vond plaats op een bijzondere plek, namelijk het dak van restaurant MAK, met een prachtig uitzicht op de bergen. Voorafgaand aan de HOTO periode, was dit voor bijna 80 militairen het moment om terug te blikken op de missie die zij bijna achter de rug hebben. Bijna het totale NLD contingent wisselt binnenkort, op een enkeling na. De SNR (Senior National Representative) sprak haar waardering uit naar alle aanwezigen, zij riep op om de medaille met trots te dragen en wenste iedereen succes met de laatste weken.

image description
image description
Fuseliers

Force Protection

Het Zware Wapens Peloton van 17 GFPI Alpha “Tijger”? Compagnie vormde het NLDse Delta peloton in de multinationale force protection compagnie (MNFP). Het peloton heeft een diversiteit aan opdrachten uitgevoerd: van het beveiligen van adviseurs tijdens hun werk in MeS Stad, tot patrouilles, Shura’s en VIP bezoeken. Ook heeft het peloton drie maal een lange periode doorgebracht op Camp Shaheen, waarbij zij verantwoordelijk waren voor de beveiliging en QRF taken. Dit alles vergde een hoog operationeel tempo: elke dag de poort uit en regelmatig twee opdrachten per dag, plus het onderhoud aan het materiaal.

Daarnaast is er tijdens de uitzending ook hard getraind: niveau 1 skills en drills, maar ook niveau 2 en 3 op de IED-lane: verplaatsen bij duisternis, reactie en besluitvorming bij een IED aanslag, samenwerking met het Georgische IRF peloton en de afvoergroepen en uiteraard oefenen op de schietbaan. Tot slot heeft het peloton een Ground Defence Area-patrouille bij nacht uitgevoerd

Adviseurs

De groep adviseurs is zonder bijzondere voorbereiding met ieder afzonderlijk een eigen opwerkprogramma, voor het eerst als team op de dag van vertrek samengekomen op Schiphol. Een mooie mix van verschillende persoonlijkheden, afkomstig vanuit de Landmacht (onder andere 17 Painfbat GFPI) en de Marechaussee is in zes maanden tijd uitgegroeid tot een hecht team. Deze groepscohesie heeft ertoe geleid dat ieder op zijn eigen manier en met een goed gevoel invulling aan zijn taak als adviseur heeft kunnen geven. Te midden van de Afghaanse werkelijkheid, met operationele beperkingen en onmogelijkheden hebben zij het werk gedaan, waarvoor de missie Resolute Support is bedoeld: Train, Advise and Assist.

Staf

De Nederlandse staf, die de leiding draagt over de MNFP, bestond grotendeels uit personeel van 17 Painfbat GFPI. Zij droeg zorg voor planning en coördinatie, de bevoorrading van eenheden op buitenposten, de verbinding en inlichtingen. Daarnaast bemande de staf 24/7 het tactische operatie centrum (TOC), op de safe haven van Camp Shaheen. In juli 2017 nam de staf gedurende 7 weken het TOC in Camp Pamir Kunduz over van de Duitse FP aldaar.

 

Samengevat is er in een bewogen half jaar veel werk verricht door de MNFP.  Daarmee hebben ze met verve invulling geven aan het credo van ons regiment: Volo et Valeo, willen is kunnen!

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT