Manoeuvre functie opleiding B-compagnie

De B-compagnie (Eagle) is momenteel bezig om nieuw in te stromen personeel een functie opleiding te geven zodat aanstaand(e) Fuseliers startbekwaam aan hun opwerkprogramma (basis X) kunnen beginnen.

Deze week vond oefening "offensief" plaats van manoeuvre functie opleiding (MFO) o.l.v. instructiegroep MFO MOT. In deze opleiding wordt al het uitgestegen personeel opgeleid om als infanterist te kunnen functioneren in een infanteriegroep. Zo hebben ze groepsaanvallen, hinderlagen en gelegenheidsaanvullen geoefend. Naast de MFO, wordt al het voertuigpersoneel Boxer ook voorzien van een functieopleiding (BFO) die parallel aan de MFO draait. De chauffeurs en boordschutters hebben recent de themaweek schieten op SOB (DE) en een oefening “verplaatsen” achter de rug. De focus ligt op het voertuig optreden, maar het zijn van infanterist niet vergeten. Eind december zullen beide opleidingen een gezamenlijke eindoefening houden zodat 17 B-cie begin volgend jaar geïntegreerd kan gaan opwerken.

image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT