Koorduitreiking en beëdiging Hedel

Fuseliers in de Maas

Donderdag 15 november vond er een beëdiging en koorduitreiking plaats. Dit gebeurde uiteraard geheel volgens traditie, dit keer in de historische plaats voor ons Regiment; dit keer Hedel.

De Fuseliers marcheerde vanaf het dorpshuis richting het monument, waar de appelplaats was. Hier opende Regimentskapitein Van Beek de ceremonie. Zo vertelde zij de aanwezigen wat er tijdens de ceremonie, in welke volgorde zou gebeuren. Majoor Luijten had de functie van Paradecommandant en liet ook onze Vaandelwacht met ons vaandel intreden.  De locoburgermeester benadrukte de goede banden met het Regiment en was vereerd ons Bataljon te mogen ontvangen. Hij vertelde dat de kinderen uit groep 7 en 8 van de lokale basisschool het monument ‘geadopteerd’ hebben, zij zorgen er voor dat het monument er altijd keurig verzorgd uit ziet.


Ook Overste Gorissen benadrukte daarna de goede banden, blijk van waardering en hoe mooi het militaire beroep is. Een mooie, maar zeer bewuste keuze. Een functie waar de samenleving met andere ogen tegen aan kijkt dan niet-militairen, waardoor dit een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Omdat de samenleving nou eenmaal meer verwacht. Een functie waarbij ook de steun van het thuisfront erg belangrijk is, zij waren dan ook bij de beëdiging aanwezig.  
 

De beëdiging

De nieuw opgekomen militairen legde de eed of belofte af. Zij beloofden trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht, met daarbij de hand aan het vaandel.

De koorduitreiking

De voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, vertelde hoe het dragen en uitreiken van het invasiekoord ontstaan is en vooral dat het belangrijk is dat de Fuseliers het koord met trots moeten dragen. De Oud-Strijders reikten samen met de kinderen uit groep 7 en 8 van de lokale basisschool ‘de Zaaier’ de koorden uit. Toen elke nieuwe Fuselier een koord had, werd de ceremonie afgesloten met een toost en calvados en werd het Wilhelmus en de Irenemars gespeeld. Tijdens de Irenemars zongen de Fuseliers uit volle borst me. De mars werd voortgezet naar de maas, waar de Fuseliers als eerste het koude water van de maas insprongen, om de koorden nat te maken. Zij klommen aan de andere kant het water weer uit en werden ontvangen door de Oud-Strijders.


Fuseliers, welkom in het warme nest van het 17e pantserinfanterie bataljon!


Volo et Valeo!
 

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT