Koninklijke onderscheiding.

Het bestuur van de VVVGFPI is erg trots te mogen melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om een van onze leden - Luitenant-kolonel Andy van Dijk - te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In dit geval met de toevoeging "met de zwaarden". De onderscheiding werd toegekend: “op grond van de totaliteit van verdiensten met betrekking tot Defensie en andere terreinen”?.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

Wij kennen Andy binnen ons Regiment functioneel als CC, Hoofd Sie S4 en PBC en daarnaast als medeoprichter en secretaris van de VVVGFPI, van zijn activiteiten voor de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, de Regimentsverzameling, Regiments Traditie Raad en als drager van de Gouden Fuseliersspeld. Daarnaast vertegenwoordigt hij ons Regiment al vele jaren in het Veteranenplatform en in het Gezamenlijk Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht.

In het Nationaal Militair Museum werd de onderscheiding gisteren (26 april) uitgereikt door de Minister van Defensie, mevr. Ank Bijleveld-Schouten. De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene werd hierbij vertegenwoordigd voor Kol der Fuseliers Harold Jacobs (Vice Vz), de Vereniging der Officieren door Genm der Fuseliers b.d. Leen Noordzij (Vz) en de Vereniging van Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene door Genmaj KLu b.d. Rudi Hemmes. Namens het bestuur VVVGFPI waren Bgen der Fuseliers Roland de Jong (Vz) , Kol der Fuseliers Henk de Boer (Vice Vz) en Nicole Hooft (penningmeester) aanwezig. Last but not least werd ons Regiment vertegenwoordigd door de Regimentskapitein Mathijs Creemers.

Het bestuur feliciteert Andy en Claudia van harte met deze bijzondere waardering en hoopt dat Andy nog heel lang en heel veel kan betekenen voor ons Regiment in het algemeen en haar veteranen in het bijzonder.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT