Kameraadschappelijke maaltijd officieren 2023

Op donderdag 5 oktober vond de kameraadschappelijke maaltijd plaats van de VVOGFPI in restaurant Hoeve 1827, in Oirschot. De genodigden werden ontvangen door twee Fuseliers in Ceremonieel Tenue (CT) bij de ingang van het restaurant.
 

Algemene ledenvergadering VVOGFPI

In de ALV blikte het bestuur terug op de maaltijd van vorig jaar, waarvan de opzet goed is bevallen. Ook werd stilgestaan bij de bezoeken die het bestuur heeft gebracht aan een aantal verhinderde oud-Regimentscommandanten om onze onderlinge kameraadschap ook met hen te onderstrepen. De voorzitter stond stil bij de gelegenheid tot overnachten (op loopafstand en tegen een schappelijke prijs) die voor dit jaar aan de deelnemers kon worden geboden. Ten slotte heeft de ALV ingestemd met een voorstel van het bestuur om € 1.500 uit het Eigen Vermogen van de vereniging beschikbaar te stellen, op aanvraag voor een specifiek doel, aan het Steunfonds Noothoven van Goor.

Bataljonscommandant Luitenant-kolonel Verhoef blikte tijdens de ALV terug op het afgelopen jaar met een video. Hierin kwamen alle activiteiten van het jaar voorbij, waaronder oefeningen, medaille-uitreikingen, overdrachten, Regimentsactiviteiten, maar zeker niet te vergeten de behaalde (spot)prijzen van afgelopen jaar. Een jaar waar we met trots op terugkijken.


Kameraadschappelijke maaltijd

Na de vergadering verplaatste iedereen zich naar buiten waar de leden zich aansloten bij de genodigden, onder het genot van een anti-pasti plank en een drankje is er al veel bijgekletst. Vervolgens was het tijd voor de traditiegetrouwe groepsfoto. Met een hartelijk welkom door de voorzitter is de kameraadschappelijke maaltijd geopend.

De voorzitter las de aanhankelijkheidsbetuiging van de VVOGFPI aan Zijne Majesteit de Koning voor en het antwoord van de Chef Militaire Huis namens de Koning, waarin hij de aanwezigen een goed samenzijn toewenste. Het gehele gezelschap heeft het glas geheven op het Koninklijk Huis. Het diner werd geopend met een walking dinner, waarin kleine hapjes uit geserveerd werden.

Nadat iedereen had plaatsgenomen aan tafel, was het tijd om de nieuwe officieren bij het Regiment voor te stellen. Een kort stukje werd door de Regimentscommandant voorgelezen. De voorzitter heette hen welkom bij de VVOGFPI met een welkomstdrankje. Na het tussengerecht is het tijd voor de delegatie van Grenadiers en Jagers. De voorzitter van de deputatie van de Grenadiers en Jagers, Kolonel Sensen, benadrukte het belang van de band tussen de Garderegimenten.

Zoals ieder jaar, wordt ook de Regimentsjongste uitgenodigd om een voordracht te doen. Dit jaar was de eer aan de Tweede Luitenant Rob, de nieuwe Pelotons Commandant (PC) eenheid 5 van de Alfa-tijgercompagnie. Zijn rede moest voor hem aan een aantal voorwaarden voldoen, het moest een boodschap meegeven en dus betekenis hebben, een persoonlijke lading en herkenbaarheid voor de zaal. Hij kwam tot de conclusie dat de voordracht die hij graag met iedereen wilde delen over vertrouwen en leiderschap ging. Hij eindigde zijn verhaal met een persoonlijke quote “de tekortkoming van de een, betekent de opdracht voor de ander”. Na het hoofdgerecht is het aan de oudste oud-Regimentscommandant Brigadegeneraal b.d. Guus van Leeuwe om een repliek te geven op de voordracht van de Regimentsjongste. Hij gaf zijn complimenten aan hoe Rob de voordracht had ingekleed met een belangrijk onderwerp.

Na het nagerecht is het diner afgesloten met het Fuselierslied en een toost Calvados op het Regiment.

We kijken terug op een mooie avond waarin veel banden zijn aangehaald, goed verzorgd door de mensen van Hoeve 1827. Het bestuur kijkt ernaar uit de leden en gasten volgend jaar weer te mogen verwelkomen.

De foto's van het diner zijn via het Flickr-account te bekijken. https://flic.kr/s/aHBqjAYJgt

image description
image description
image description
image description
image description
image description

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT