Kameraadschappelijke maaltijd 2017

Kameraadschappelijke maaltijd VVOGFPI

AANMELDEN VVOGFPI DINER

Het bestuur van de VVOGFPI nodigt haar leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering en de kameraadschappelijke maaltijd van onze jubilerende vereniging op donderdag 26 oktober a.s. Aanmelden kan via onderstaande link. 

Zoals inmiddels gewend, wordt u voor de ontvangst van de algemene ledenvergadering en het aperitief voorafgaande aan onze kameraadschappelijke maaltijd verwacht in het Proeflokaal “Van de Oirsprong”?. Voor de kameraadschappelijke maaltijd verplaatsen we daarna naar het restaurant “Hof van Solms”?.

Programma:
17.30 uur                ontvangst ALV
18.00 uur                aanvang ALV
18.30 uur                ontvangst genodigden / aperitief
19.45 uur                aanvang diner
24.00 uur               einde diner / aansluitend gezellig samenzijn
01.00 uur               sluiting

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT