Extra informatie m.b.t. de invasiekoordontvangers oud-militairen

overhandiging koord

Vandaag, op 11 januari 2019, heeft de Regimentscommandant - op voordracht van de oud-strijders KNBPI - besloten dat het invasiekoord wordt toegekend aan alle militairen die tussen 1945 en 1982 registratief zijn ingedeeld geweest bij het Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene.

 

Het besluit is een tastbare blijk van waardering, versterking van onderlinge verbondenheid en verbroedering tussen alle regimentsgenoten. De prioriteit bij het uitreiken van de invasiekoorden ligt bij de Indiebataljons. Op 1 februari vindt voor hen een aparte koorduitreiking plaats. Hiervoor ontvangen zij een dezer dagen persoonlijk een uitnodiging.

 

De omvang van de uit te reiken koorden aan fuseliers na de Indiëperiode en tot 1982 is voor de Regimentscommandant op dit moment onbekend. Daarom zal eerst een inventarisatie plaatsvinden, zodat de omvang en interesse van deze groep kan worden vastgesteld.

Valt u binnen de groep nieuwe koordgerechtigden zoals in de dagorder vermeld is, en bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan door het insturen van:

 • Uw voorletters en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
 • Periode waarin u bij het Regiment Prinses Irene heeft gediend;
 • De rang die u in deze periode had;
 • Uw eventuele huidige rang of de eindrang waarmee u de dienst heeft verlaten;
 • Een bewijs van uw diensttijd bij het Regiment Prinses Irene, bijvoorbeeld:
  • Proces verbaal van beëdiging
  • Militair paspoort
  • Aanstellingsbrief
  • Koninklijk besluit (Aanstelling Garderegiment)

U kunt de bovenstaande gegevens insturen naar P19663@mindef.nl  o.v.v. Inventarisatie Invasiekoorden

 

 

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT