HERINNERING AANMELDING VERENIGINGSACTIVITEIT 3 NOVEMBER

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Meld u aan voor 20 oktober!

Geachte regimentsgenoten,

Zoals jullie in de eerste uitnodiging hebben kunnen lezen, heeft het bestuur het genoegen u uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering en de kameraadschappelijke maaltijd van onze vereniging. Aanmelden kan via:

Voor de ontvangst van de algemene ledenvergadering en het aperitief voorafgaande aan onze kameraadschappelijke maaltijd wordt u verwacht in het Proeflokaal  Van de Oirsprong. Voor de kameraadschappelijke maaltijd verplaatsen we naar het restaurant Hof van Solms. Voor meer informatie kijk op:

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT