Herdenking Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders

Provinciale herdenking Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders

Op woensdag 12 september 2018 vindt voor de 74e keer de provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders plaats in de Willibrorduskerk, Markt 23, Waalre. De herdenking begint om 19.00 uur en wordt georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Het thema dit jaar is ‘Vertel het verhaal’.

Programma

Gastsprekers:
1. Ben Broek. Hij vertelt “Het verhaal van mijn opa”?
2. en Wim Sanders, veteraan in actieve dienst. Hij vertelt zijn verhaal over “Srebrenica”?.

Bij de herdenking worden alle Brabanders herdacht, die hun leven hebben gegeven voor het vaderland, zowel als militair of als verzetsstrijder:
* in de oorlog van 1940 - 1945,
* voor herstel van orde en vrede in het voormalig Nederlands Oost-Indië,
* voor de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea,
* bij militair optreden van de Verenigde Naties in Noord-Korea
* en bij acties in het verband van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en in het kader van recente vredesmissies van de Verenigde Naties of Europese Unie.

Na afloop van de herdenking in de kerk gaan de aanwezigen in stille stoet via de Markt naar het provinciaal gedachtenismonument het 'Oude Willibrorduskerkje'. Dit onder de klanken van de beiaard, die in 1950 speciaal voor deze herdenking is aangeschaft en wordt bespeeld door beiaardier Nan Los.

In het kerkje wordt een krans gelegd en gedefileerd langs het graf van de Brabantse soldaat. Na afloop van de kranslegging is eenieder van harte welkom voor een samenzijn in ontmoetingscentrum “Het Klooster”?, Hoogstraat 8 te Waalre. Het bestuur van de Stichting nodigt ook de inwoners van Waalre nadrukkelijk uit voor het bijwonen van de herdenking.

Nadere informatie

Nadere informatie bij de secretaris van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden: J.A.J. Claessen, De Mommers 43, 5581 AK Waalre. Telefoon: 040 - 2215421 of 06- 51103544 E- mail : secretariaat.shbg@gmail.com Website : www.brabantsgesneuvelden.nl.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT