Gouden medaille Aooi Brands

Onze Bataljons- en Regimentsadjudant Corné Brands heeft vanmiddag de gouden medaille in ontvangst mogen nemen. Hierbij waren veel familie, vrienden en collega's aanwezig. Tijdens deze middag kwam zijn liefde voor zijn vak en voor mensen sterk naar voren.

De speeches werden verzorgd door Majoor Maas en Kolonel Jacops, zo vertelde de Majoor onder andere in zijn speech: 'Hier staat een echte vakman met liefde voor zijn mensen én professie.' Kenmerkend was Brands' langdurige, eerlijke en trouwe dienst en leiderschap, dit was de rode draad tijdens de speeches. Zijn menselijkheid maakt dat Corné Brands een zeer gewaardeerd persoon is binnen en buiten het Bataljon. Maar niet alleen beschouwt hij het Bataljon als zijn familie, zijn eigen familie is hem ook erg dierbaar. 

Zijn ervaring als vakman blijkt wel uit zijn geschiedenis als Marinier, Luchtmobiele Infanterist, gemechaniseerde Infanterist en nu als gemotoriseerde Infanterist. De functie van opvolgend Pelotonscommandant was een hoogtepunt in zijn carrière. Tijdelijk waarnemend pelotonscommandant was een ander hoogtepunt. Verder heeft Corné meerdere functies bekleed als Sergeant-majoor. Alle onderofficiersrangen zijn inmiddels doorlopen. Hij heeft daarmee ervaring opgedaan op pelotons-, compagnies- en Bataljonsniveau. Corné's instructructeurskwaliteiten zijn breed aan bod gekomen in zijn periodes bij de School Reserve Officieren Kader Infanterie (SROKI) en School Luchtmobiel. Tevens heeft Corné opgetreden als instructeur op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en als instructeur Primaire Vorming (PV) en heeft dus bijgedragen aan de scholing en vorming van zowel manschappen als onderofficieren en officieren.  

In zijn emotionele speech heeft Corné iedereen bedankt. In het bijzonder de heer Verhoeven, een oud-strijder die bepalend is geweest voor Corné's latere keuze als militair. Maar niet alleen zijn militaire loopbaan kwam aan bod, ook sprak Corné zijn dank uit naar zijn familie, zij werden in het zonnetje gezet en hij sprak zijn waardering uit naar hen voor alle jaren steun.

Deze middag waren zeer veel mensen aanwezig. Familie, oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, Chef Staf van 13 Lichte brigade, Kolonel Jacops en vele anderen. De Kolonel had de gelegenheid de gouden medaille op te spelden. De gouden medaille die uitgereikt is, is een beloning in de vorm van een gratificatie en een onderscheiding. In 1859 kwam het besluit voor de gouden medaille als blijk van waardering voor 36 jaren langdurige, eerlijke en trouwe dienst. Daar waar het vroeger en medaille was om te voorkomen dat goede onderofficieren de Landmacht verlieten, is het nu een blijk van waardering en erkenning voor het uitstekende werk dat Corné nog steeds dagelijks levert voor onze Landmacht. Het werk waar nog steeds heel veel plezier in heeft, en dat blijkt wel uit Corné's levensmotto: niet voor elkaar moeten werken, maar voor elkaar willen werken!

Volo et Valeo.

image description
image description
image description

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT