Kameraadschappelijke maaltijd officieren 2018

Tussengerecht

Donderdagavond 11 oktober vond de jaarlijkse kameraadschappelijke maaltijd van onze officiersvereniging plaats in het Hof van Solms, te Oirschot. Voorafgaand aan het diner, werd de algemene ledenvergadering van VVOGFPI gehouden.

De algemene ledenvergadering

De Gouden Fuseliersspeld werd uitgereikt aan Adjudant Brands. De leden van de VVOGFPI stemden unaniem voor. Hij kreeg de speld voor de wijze waarop hij zich in de afgelopen jaren heeft ingezet voor het regiment, onder andere tijdens zijn functie als Bataljonsadjudant. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat regimentsgenoten die zich hadden afgekeerd van defensie weer aanwezig waren bij reünies.

Opspelden Gouden Fuseliersspeld
Opspelden Gouden Fuseliersspeld

Bataljonscommandant Luitenant-kolonel Gorissen blikte terug op 2018 door middel van een overzichtsvideo. Hierin werden alle activiteiten benoemd met bijbehorende foto’s en passende muziek. Ook alle medaille-uitreikingen, overdrachten binnen de compagnieën en niet te vergeten alle behaalde prijzen, werden uitgelicht. Het was weer een mooi jaar om met veel trots op terug te kijken.

De voorzitter van VVOGFPI, Generaal-majoor b.d. Noordzij, kreeg een kleine versie van het regimentsschilderij uitgereikt.  Deze is gemaakt door Luitenant-kolonel b.d. Jos Gelissen en kreeg Generaal-majoor b.d. Noordzij vanwege zijn erelidmaatschap VVOGFPI. Dit was voor alles wat hij in de afgelopen 10 jaar als voorzitter van de vereniging betekend heeft. De voorzittersfunctie werd overgedragen aan Generaal-majoor b.d. van der Louw.

Overhandiging regimentsschilderij erelid
Overhandiging regimentsschilderij erelid

Groepsfoto

Er werd een groepsfoto met alle aanwezige leden van VVOGFPI voor het Hof van Solms genomen.

Groepsfoto voor Hof van Solms
Groepsfoto voor Hof van Solms

Het diner

Na het maken van de groepsfoto namen alle officieren plaats in de voor hen ingerichte Hendrikzaal. Hier sprak de nieuwe voorzitter van de VVOGFPI de leden en gasten toe en stelde de nieuwe leden voor. Ook werd er een moment stilte gehouden voor alle inmiddels overleden leden van de vereniging. Daarna hielden de genodigde deputaties en de Regimentsjongste een toespraak.

De gangen werden geserveerd en alles was tot in de kleine puntjes verzorgd en geregeld.

Volo et valeo!

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT