Commando-overdracht 17 Charlie-'Beren'-Compagnie

 Overdracht Ccie

Vanmiddag droeg Majoor Marcel Kerstens tijdens een indrukwekkende ceremonie het commando over 17 Charlie-Compagnie, over aan Kapitein Nieuwenhuis. Met pijn in het hart nam Majoor Kerstens afscheid van 17 Charlie-‘BEREN’-compagnie:
“Een prachtige eenheid die ik sinds eind 2013 heb mogen leiden. Ik kijk terug op een turbulente periode.”?

Zijn speerpunt in de afgelopen drie jaar was de reorganisatie via de ‘Pilot Gemotoriseerd Optreden.’ Charlie-Compagnie bleef voorloper bij de verdere ontwikkeling van het gemotoriseerd optreden en ze voerden als eerste succesvol de Compagniesmetingen uit. Met alle inspanning, van hoog tot laag, zijn ze gekomen waar ze nu zijn.

“Ik ben buitengewoon trots wat wij hebben bereikt. Want wat je bereikt, bereik je nooit alleen. Maar het grootste deel van het succes wordt bepaald door de mensen om je heen. Die moeten uit het juiste hardhout gesneden zijn. En dat zijn jullie, 17 C-compagnie, zeker. Eenieder werd met elke nieuwe oefening beter in zijn werk. Het is mooi om mensen zo te zien groeien!
Beren, elke dag heb ik met veel plezier vóór, èn met jullie gewerkt. Ik waardeer jullie lef, probleemoplossend vermogen, humor en flexibiliteit. Ik ben jullie dankbaar. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik mij thuis heb gevoeld 'als een beer in een zalmenrivier'. Het was voor mij een eer om jullie Commandant te mogen zijn. Dank jullie wel.”?  

“Maar…”? vervolgt Majoor Kerstens, “… eens ‘een beer’, altijd ‘een beer’!”? Waarop voor de laatste maal, met alle aanwezigen, een toast met ‘Berenburg’ en de ‘ Beren-yel’ (“Beren! Beren! Beren!”?) werd uitgebracht.
Na zijn laatste speech voor 17 Charlie-‘Beren’-Compagnie, was het tijd voor de overdracht van de cane, aan Kapitein Olav Nieuwenhuis.

“Marcel, jij hebt een geweldige klus geklaard. Je hebt de omscholing van een pantserinfanteriecompagnie naar een gemotoriseerde compagnie mogen leiden. Ik ben van mening dat je een goede compagnie achterlaat die zich bewezen heeft tijdens de diverse oefeningen. Officieren, onderofficieren, korporaals en fuseliers van de C-‘Beren’-Compagnie. Voor jullie staat een trotse compagniescommandant. In 2002 ben ik mijn carrière als officier begonnen bij 17 Painfbat. Nu 14 jaar later voel ik me dan ook bevoorrecht en vind ik het een eer om de komende jaren uw commandant te mogen zijn en hoop ik mijn subalterne periode als officier hier te mogen afsluiten. Ik heb enorm veel zin in deze functie en ga deze uitdaging dan ook graag aan!”?

De commando-overdracht werd afgesloten met een receptie in ‘De Berenkuil’.
Namens het gehele Bataljon feliciteren wij Kapitein Nieuwenhuis met zijn nieuwe functie. Majoor Kerstens, graag willen wij u zeer hartelijk bedanken voor de afgelopen drie jaren, en succes met uw nieuwe functie!

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT