Bloemenhulde op Paleis Noordeinde

Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander ontving vanmiddag deputaties van de Garderegimenten van de Koninklijke Landmacht. De eenheden brachten op Paleis Noordeinde in Den Haag een bloemenhulde ter ere van de verjaardag van de Koning.

Garderegiment

Het in het voorjaar van 1946 opgerichte Regiment Prinses Irene, wordt op 1 juni 1948 door de toenmalige Koningin Wilhelmina benoemd tot garderegiment. Dezelfde eer valt ook te beurt aan de Regimenten Grenadiers en Jagers. Deze laatste regimenten werden altijd al als 'Garde' beschouwd, maar dat is tot dan nooit geformaliseerd. Nederland kent tot 1948 officieel geen garderegimenten. Indeling bij een garderegiment betekent van oudsher 'onder het oog van de vorst dienen'. In bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland waren het altijd al elite-eenheden die een bijzondere band met de koning of keizer hadden en optraden als een soort lijfwacht.

In Nederland betekent het predikaat 'Garde' dat de parate militairen, naast hun organieke taken zoals de deelname aan (vredes)operaties, vaker dan militairen die behoren tot niet-garde eenheden, belast zijn met de uitvoering van ceremoniële diensten. Het gaat daarbij zowel om incidentele als vaste plechtigheden. Bij de incidentele diensten wordt bij toerbeurt een eenheid 'aangewezen', die - meestal in samenwerking met een muziekkorps - voor de militaire bijdrage aan de plechtigheid zorgt. Het betreft hier bijvoorbeeld het aanbieden van 'geloofsbrieven' door de ambassadeurs aan de Koning(in) en bezoeken aan Nederland door buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders. Een vaste plechtigheid is Prinsjesdag, waaraan in beginsel altijd dezelfde eenheden deelnemen.

Gastenboek Paleis Noordeinde
Gastenboek Paleis Noordeinde

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT