Bezoek aan Korps Commando Troepen

Ieder jaar wordt er voor de leden van het Genootschap een uitstapje of activiteit georganiseerd. Deze heeft vaak raakvlakken met ons regiment, wat ook dit jaar het geval was. Dit jaar konden we op 21 april, dankzij de contacten van aalmoezenier Marco Spies,
een bezoek brengen aan het Korps Commandotroepen. Meer dan twintig leden van het genootschap gingen op reis naar Roosendaal naar de Engelbrecht van Nassau kazerne, thuisbasis van het KCT. Allereerst was er een ontvangst met koffie en de bekende
cake en werd er volop met elkaar bijgepraat, alvorens we door de goede zorg van Kap b.d. Jack Bakker een rondleiding kregen in het museum van het KCT. Hier werd door Jack op een boeiende wijze de geschiedenis verteld van deze elite eenheid van onze krijgsmacht.

Link tussen KCT en Regiment

Al snel werd de link duidelijk tussen het KCT en ons regiment, want prominent aan het begin van het museum, in een vitrine, stond een pop uitgerust met de kleding, destijds gedragen door de soldaten van de Irenebrigade. Immers toen in 1942 in het Schotse Achnacarry achtenveertig militairen de commando opleiding begonnen, waren daar ook mannen bij van

de Irenebrigade die zich destijds vrijwillig opgaven voor deze zware opleiding. Na de rondleiding in het museum mochten we genieten van een eenvoudige maar voedzame lunch en was het daarna tijd voor de gebruikelijke groepsfoto, dit keer genomen op de appèlplaats bij het commandomonument, met daarop de namen van alle gesneuvelde commando’s.

Huidige wereld van het KCT

Hierna was het tijd om een kijkje te nemen in de huidige wereld van het KCT en hebben we de Kit-lay out bekeken o.l.v. Kap Bart. Na een korte introfilm over het KCT, wist hij ons op een boeiende wijze te vertellen over het huidige optreden van het KCT, wat nog

eens onderstreept werd, door de tentoonstelling van poppen aangekleed met de kleding, wapens en overige uitrusting, welke door de huidige commando’s

worden gebruikt. Ons bezoek werd, na een dankwoord van onze voorzitter

aalmoezenier b.d. Jan van Lieverloo, op traditionele wijze afgesloten met het uitbrengen van een toost op ons regiment, door de aanwezige leden van het genootschap, met Calvados. Vol indrukken over dit bezoek aan het KCT, ging vervolgens iedereen voldaan naar huis.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT