Bevrijding Den Haag

Op 8 mei 1945 werd Den Haag door de Prinses Irenebrigade bevrijd. Deze bevrijding is vandaag herdacht bij de herinneringsplaquette aan de muur van de Grote Kerk in Den Haag.

Herdenken

Bij de herdenking waren Oud-Strijders en onze Plaatsvervangend Bataljons Commandant, Majoor Luijten, aanwezig. Generaal b.d. Hemmes legde samen met Majoor Luijten een krans. Ook de Locoburgemeester van Den Haag, tevens oud Fuselier, legde een krans bij de herinneringsplaquette, met daarop volgend een minuut stilte. Na deze officiële herdenking was er een herdenking op het Burgenmeester Monchyplein, vernoemd naar de burgermeester die de brigade op 8 mei 1945 ontving in Den Haag. Generaal Hemmes sprak de aanwezige oud-strijders, schoolkinderen, buurtbewoners en andere geïnteresseerden toe hij het Irenemonument. Ook hier werden diverse bloemstukken gelegd.

Irenemonument Burg. Monchyplein
Irenemonument Burg. Monchyplein

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT