ALV 2018 ROOV

Alv 2018

Op dinsdag 4 december heeft de Algemene Leden Vergadering 2018 van de Regiments OnderOfficiers Vereniging plaatsgevonden. Volgens de traditie is deze gehouden in ons eigen Congleton.

Aanwezig waren afvaardigingen vanuit het Bataljon. De Charlie Compagnie was in verband met drukke werkzaamheden niet aanwezig. De Bataljonsadjudant opent als voorzitter van de vereniging de vergadering waarna de agendapunten werden behandeld. De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en komt met een aantal adviezen, aansluitend keurt de ALV de jaarrekening goed. Hierna wordt Sergeant-majoor Bert met een presentje bedankt voor zijn werkzaamheden als penningmeester. Speciaal aandacht is er voor een tweetal onderwerpen, deze worden uitgebreid besproken. Als eerste wordt de rol van de waarnemend GpC tegen het licht gehouden. Besloten is dat ze geen lid worden van de vereniging, maar wel welkom zijn bij borrels en bij prijzige activiteiten een eigen bijdrage inleggen. Hierna worden meningen gedeeld over het kinderweekend. Besloten is om het kinderweekend te verplaatsen, het vroegtijdig aan te kondigen en het los te koppelen van de Regiments BBQ.  Aan het einde van de vergadering wordt een nieuw bestuur vastgesteld. Aftreden zijn Sergeant-majoor Bert en Sergeant-majoor Piet, beide zijn niet herkiesbaar. Aantredend zijn Sergeant 1 Juul, Sergeant 1 Jeroen en Sergeant Aron. Sergeant 1 Juul is de nieuwe penningmeester en de nieuwe secretaris zal Sergeant1 Jeroen zijn. Met de nieuwe leden binnen het bestuur bestaat het bestuur uit negen leden. Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten.


De ROOV blijft een sterke en sociale vereniging, een rots in de branding van de waan van alle dag. In 2019 zal de deelname van de Charlie- en Alpha Comgagnie aan evenementen beperkt zijn door de inzet in Lithouwen. De CSM’s van beide compagnieën zullen middelen krijgen om op gepaste wijze invulling aangeven aan een alternatief programma.

 

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT