4e plaats bij de Europese Sniper Competitie

Sniper

21 oktober tot en met 28 oktober is in Grafenwöhr “ The European Best Sniper Squad Competition 2016”? gehouden dit werd georganiseerd door de 7th Army Training Command. Aan deze competitie deden in totaal 15 verschillende Sniperteams mee uit verschillende landen waaronder: Noorwegen, Zweden, Denenmarken, Engeland, België, Amerika, Griekenland, Spanje, Letland, Litouwen.

Vooraf wil ik iedereen bedanken die ons heeft geholpen met het behalen van de vierde plaats tijdens de European Best Sniper Squad Competition 2016 in Grafenwöhr. Er zijn niet veel collega’s die dit bedankwoordje in ontvangst kunnen nemen. Sinds we binnen de brigade begonnen met opwerken, waren we grotendeels op onszelf aangewezen.

Binnen 17 Pantserinfanteriebataljon zijn we zo’n anderhalf jaar geleden begonnen met het opwerken van enkele snipergroepen. Dat moment viel samen met het tijdstip dat de eenheid overschakelde van gemechaniseerd naar gemotoriseerd. Dat betekende dat de schutters lange afstand met de Accuracy .338 uit de gevechtspelotons gehaald zijn en er snipergroepen op compagniesniveau gevormd zijn. Om de nodige kennis en vaardigheden eigen te maken en die later te kunnen verspreiden, stuurden we kaderleden naar België voor een 12 weken durende pre-stage bij het sniperdetachement van Bataljon ‘Bevrijding 5e Linie’ uit Leopoldsburg, (Deze Belgische sniper collega’s behaalde de 3de plaats in de European Best Sniper Squad Competition). Als sergeant-majoor Mastergunner bij de Sectie 3 ging ik naar het International Special Training Center in Pfullendorf (Dld) en Noorwegen. Hier maakte ik me verschillende aspecten van het sniperoptreden eigen, waaronder schiettechniek en tactiek. Het feit dat we anderhalf jaar geleden naar het buitenland moesten uitwijken om kennis en vaardigheden van het sniper optreden op te doen, geeft aan dat we binnen onze organisatie niet bij machten zijn om deze kennis en vaardigheden sniper te kunnen delen. Met de nodige kennis en vaardigheden op zak begonnen we met een 12 weken durende Bataljonsgeleide snipertraining. Dit was een winstpakker voor het sniper optreden binnen het bataljon.Kerels die deel uitmaakten van een operationele eenheid konden 12 weken ongestoord met snipen
bezig zijn. Ongekend! 


De ontwikkelingen en initiatieven bij 17 Painfbat bleven niet onopgemerkt binnen de organisatie. Hierdoor kregen wij de uitnodiging om namens Nederland deel te nemen aan de European Best Sniper Squad Competition 2016. Met het accepteren van de uitnodiging hadden we de volgende uitdaging: Waar halen we de benodigde uitrusting vandaan? Een Spotting Scope 60x Hensoldt (waarnemingskijker met een vergroting tot 60x en zo duidelijke correcties te geven aan de Sniper), Manfrotto statieven (driepoot die dient als ondersteuning tijdens het schieten en om nauwkeurig en stabiel te werken met verschillende optiek middelen), Kestrel Applied Ballistics (Handheld weerstation en ballistische calculator om zo tot een precisie schot te komen), Magnetospeed V0 meters (benodigd om te bepalen wat de aanvangssnelheid is per wapen) en een HOG Saddle (Klem om in bepaalde schiethoudingen het wapen vast te zetten op een driepoot) zijn essentieel om mee te kunnen doen aan de internationale Sniper competitie. Mede dankzij de gedrevenheid en inzet van bepaalde personen binnen de brigade lukte het de materiaal bijeen te krijgen.  Doordat we begin september zeker wisten dat we de essentiële snipermaterialen zouden krijgen, zijn we na het zomerverlof meteen begonnen met een trainingstraject met de aangewezen snipergroep. Hierbij hebben we verschillende sniper onderdelen aanbod laten komen die we konden verwachten tijdens de European Best Sniper Squad Competition. Tijdens de wedstrijd zijn de snipers bezig geweest met verschillende onderdelen zoals: vuren op bekende en onbekende afstanden zowel bij dag als nacht, stalken, oriënteren/ navigeren over een afstand van 50 kilometer, brancardrace, hindernisbaan, muurklimmen, waarnemen, kennis over munitie en NATO, call for fire en het vuren uit een rubberbootje en de Blackhawk helikopter.

Een andere niet minder belangrijk bijkomstigheid van deze wedstrijd was dat de snipers hun kennis en netwerk hebben vergroot door met hun internationale sniper collega’s over hun specialiteit te praten. Dit resultaat de 4 e plaats op 24 punten achter onze Belgische sniper collega’s, hebben we bereikt doordat er personen zijn die zich geroepen voelden hun schouders onder deze onderneming te
steken. Vaak gaven ze hier in eigen tijd en buiten hun verantwoordelijkheden om invulling aan. Afsluitend ben ik er trots op wat wij in zeer korte tijd, met beperkte middelen, een mooi resultaat voor elkaar hebben weten te krijgen. Een bewijs dat je creativiteit en out-of- the-box denken op alle niveaus niet in de weg moet zitten. Met het behalen van de 4 e plaats in een internationale sniper competitie
moeten we ook de professionaliteit van onze soldaten serieuzer gaan nemen.

Door als professionele organisatie hun een gedegen functieopleiding te geven waarbij we het wiel niet zelf hoeven uit te vinden, maar gewoon bij onze internationale partners kunnen aankloppen. Tevens het aanbesteden van specifieke materialen leiden tot quick wins wat er in resulteert dat er door deze investeringen ook bepaalde kosten worden bespaart op zowel het korte als langere termijn.
Rijst tot slot de vraag: waar waren we geëindigd bij de Europese sniper competitie wanneer wel iedereen zijn verantwoordelijkheid had genomen in onze professionele organisatie.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT